Open Call til alle professionelle kunstnere

 

Kunstudvalget Sydhavnskvarteret i Århus udsender open call til at skabe et mindre, permanent kunstværk til foyeren i bygning 3 og 4 på Sydhavnen.

Deadline for indsendelse af motiveret CV er d. 24.11.23.

Værket skal udsmykke foyerens teglvæg. Selve teglen kan bearbejdes, men kan også udsmykkes på anden vis. Rummet karakteriseres ved forskellige beton- og tegloverflader. Man ønsker en alternativ æstetisk oplevelse, der knytter sig til Sydhavnens særlige kulturelle og historiske kontekst.

Læs mere og se hvordan du ansøger i den vedhæftede PDF, her OPEN CALL – Sydhavnen

 

Scroll