KUFA – kunstnernes Fagforening

Vi er en demokratisk organisation, der har medlemmernes ryg og inddrager dem i udviklingen af faget.
Vi arbejder for anerkendelse af kunstens og kulturens vigtige bidrag til en positiv samfundsudvikling. Kunst og kultur hjælper mennesker til at udvikle forståelse for fællesskab, fordrer refleksion og åndelig dannelse og bør derfor indtænkes i samtlige ministerier på Christiansborg, i langt højere grad end i dag.

 

Kunst er et fag, ikke et kald
Det betyder, at kunstfaget skal fungere på lige fod med andre faggrupper – med løn og rettigheder. Kunstnere spiller en central rolle i samfundet. Kunstnere skaber arbejdspladser og værdi for borgere i alle aldersgrupper.

 

Kunsten vedkommer alle!
Kunst og Kultur er essentielt for god læring og et godt mentalt helbred. Derfor skal kunst have en større plads i uddannelsessystemet, ikke mindst i folkeskolen.
I KUFA arbejder vi for at hæve niveauet af billedkunstundervisning i folkeskolen og at kreative billedkunstnere får en naturlig plads som undervisere.

 

KUFA er lig med solidaritet, fordi vi mener, at vi sammen kan opnå mere.
Vi respekterer, inkluderer og byder alle typer professionelle kunstarbejdere velkomne.
Vi arbejder med ansvar for det samfund vi indgår i og har fokus på klima, ligestilling, arbejdskultur og repræsentation.
Ved at forholde os til samfundsmæssige udfordringer, skaber KUFA en bedre fremtid både for kunstnere og for samfundet som helhed.

 

KUFA – Kunst gør verden større

Scroll