KKART – din løsning?

Et arbejdsliv som kunstner, kunsthåndværker eller designer er ofte en projektopdelt virkelighed, hvor økonomien kan være uforudsigelig.
Med forskelligartede indtægtstyper og bureaukratiske retningslinjer kan det være en udfordring at balancere mellem kunstnerisk proces og fordybelse.

Hvad tilbyder KKART?

KKART er KUFAs produktionsvirksomhed, hvor kunstnerne udfører det kunstneriske arbejde, og hvor virksomhedens administrative personale holder styr på den bureaukratiske og administrative del; skatteregnskaber, arbejdsmarkedsregler, moms, revision, A-kasse, barsel og forsikring – bare for at nævne nogle.

Ansat som kunstner

I KKART udfører du aftalte opgaver og projekter, der giver økonomisk mulighed for et ansættelsesforhold.
Som ansat kunstner er du omfattet af gældende rettigheder og pligter i forhold til barsel og arbejdsløshedsforsikring. Skattemæssigt er du lønmodtager med A-indkomst.

Både du og værkerne er forsikret i forbindelse med dit arbejde. Det gælder også under bla. transport og udenlandsrejser.

Kunstnere er forskellige og kunstnerisk arbejde findes i mange udgaver i forhold til indhold og omfang. KKART rummer det hele!

KKART – Free to create!

KKART har ligesom KUFA – Kunstnernes Fagforening (tidl. DBF) eksisteret siden 1981. KUFA ejer virksomheden KKART.
KUFA arbejder for bedre arbejdsvilkår for kunstnere og for billedkunstfaget generelt og har oprettet KKART for at give kunstnere lige vilkår som andre fag i samfundet – såsom dagpengeret, barsel- og sygedagpenge samt forsikring under arbejde. Læs mere om KKART på kkart.dk

Scroll