Som kunstner har du rettigheder, når du arbejder. Dine værker tilfører værdi til udstillingsstedet. Kunst- og kulturbranchen omsætter for for 22 mia. om året og beskæftiger 36.000 mennesker.
Vi hjælper med rammerne, så du slipper for ubehagelige overraskelser undervejs.

Kunstnerhonorar

Kunstnere kan naturligvis stille krav om professionelle erhvervsforhold, herunder ordentlige løn- og arbejdsforhold. Hos KUFA rådgiver vi kunstnere om ansættelsesforhold og pris- og lønfastsættelse for udførelsen af kunstneriske opgaver. Vi har bud på kontrakter til udstillinger og større udsmykningsopgaver.

Minimumshonoraraftalen

Når der skal aftales honorarer i forbindelse med udstillinger på udstillingssteder, henvises til Minimumshonoraraftalen, som BKF, UKK og KUFA har indgået sammen med Organisationen Danske Museer (ODM) tilbage i 2020. Fra august 2023 er Foreningen af Kunsthaller i Danmark (FKD) også kommet med i aftalen. Se minimumshonoraraftalen herunder.

HUSK at aftalen er vejledende, og er tænkt som et udgangspunkt for en forhandling med udstillingsstedet.
Kunstnere og værker er forskellige, men parterne anbefaler et minimumshonorar, som aflønning for den indsats der er i at skabe indhold til udstillingsstedet. Værket har værdi – det skal honoreres.

Kontrakter

Her finder du et eksempel på en standardkontrakt. Kontrakter er et vigtigt værktøj for dig, når du indgår aftaler – uanset opgavens omfang. Kontrakten er din mulighed for at få en god proces.

Overvej følgende elementer der kan skrives ind i en kontrakt:

  1. Tidsestimat på opgaven. Her kan det anskueliggøres, hvor lang tid det tager at udarbejde et værk.
  2. Hvem har retten til projektet/værket efter udstilling?
  3. Kan det sælges efterfølgende? Hvis ja, hvem har så ret til indtægten?
  4. Kan værket/materialer genbruges?
  5. Hvilke opgaver skal udstillingsstedet/kunden stå for?
  6. Hvad skal kunstneren stå for?
  7. Hvad dækker kunstnerhonoraret?
  8. Hvad koster den Artist Talk?
  9. Hvad med overnatning, transport, diæter, ophængning og nedtagning, lyssætning, PR o.s.v.?

Der er mange elementer i en udstilling, og kontrakten er din og kundens mulighed for at være enige i det overordnede, inden du går i gang.

Eksempler

Se eksempel på en standardkontrakt, vejledende priser samt minimumshonorarer her:
Minimumshonoraraftalen 2022-24
Kontrakt
Vejledende prisliste 2024

Scroll