KUFA – Kunstnernes Fagforening er en faglig demokratisk organisation, hvor Landsmødet er den øverste instans.

Landsmødet finder sted hvert andet år, hvor foreningens medlemmer inviteres til at deltage. Næste landsmøde finder sted i april 2024.

Forretningsudvalget er valgt på Landsmødet, hvor hvert medlem af forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen, og udgør KUFAs bestyrelse.

Der afholdes 6 årlige møder i Forretningsudvalget.

Forperson

Signe Klejs

Næstperson

Bent Hedeby Sørensen

Forretningsudvalg

Annette Falk Lund

Forretningsudvalg

Jens Louis Vorona Valeur-Jaques

Forretningsudvalg

Misja Krenchel

Udvidet Bestyrelse

Carsten Caroc

Udvidet Bestyrelse

Hanne Skjold Knudsen

Udvidet Bestyrelse

Heidi Hove

Udvidet Bestyrelse

Janne Malmros

Udvidet Bestyrelse

Nicolai Riisbjerg

Udvidet Bestyrelse

Rosa Maria Frang

Direktør

Søren Rasmussen

Regnskabsansvarlig

Danny Munk

Administrativ medarbejder

Line Arboe

SoMe og Kommunikationsmedarbejder

Anne Stenbye

Scroll