Deadline for aflevering er 14. november 2024.

Frem mod 2030 udskifter DSB over 100 dieseltog med eldrevne tog for at bidrage til en mere klimavenlig togtrafik i Danmark. I den forbindelse skal de lave et nyt hovedværksted i Brabrand. Til dette værksted ønsker DSB at få lavet sted- og landskabsintegreret kunst, som skal formidle historien om anlægget og afspejle den mulige fremtidige udvikling indenfor transport. Derfor udlodder de en konkurrence for at finde den rette kunstner til opgaven.

Konkurrencen består af tre faser:

Fase 1: Idékonkurrence – alle kunstnere inviteres til at deltage.

Fase 2: Videre udvikling på idéoplæg.

Fase 3: Samarbejde mellem kunstner, bygherren, arkitekt, kunstfaglig ekspert og udvikling og realisering af kunstværket.

 

Læs mere om konkurrencen og om hvordan man deltager her: DSB ARL_Kunstprojekt_udbud

Scroll