Referat KUFA Landsmøde 13.04.2024

 

Forperson for KUFA, Signe Klejs, bød velkommen til KUFAs landsmøde 2024 i Den Gamle Cykelfabrik på Kochsgade i Odense.

 

Årsberetning

Årsberetningen fra forretningsudvalget havde fokus på fornyelsen af KUFA, der bl.a. indebar den endelige vedtagelse af navneændringen fra Danske Billedkunstneres Fagforening til Kunstnernes Fagforening – KUFA. Digitalisering og den skærpede kernefortælling var vigtige punkter og KKART blev nævnt som KUFAs stærke kort, der kan gøre en konkret forskel.

Iblandt KUFAs sejre kunne tælles minimumshonoraraftalen, skabt mellem UKK, BKF og KUFA i 2020, som fra 2023 også dækker museer og kunsthaller. KUFA er også blevet optaget i Dansk Kunstnerråd, og har i det samarbejde været med til at skabe ”Kunstnere i tal”, som giver et statistisk grundlag at basere KUFAs politiske arbejde på.

Der var enighed i forsamlingen om, at man ville have meldt sig ind tidligere, hvis man havde kendt til KUFA og KKART tidligere. Derudover herskede der et ønske om at understrege, at KUFA og KKART tager mange forskellige typer kunstnere ind – ikke kun billedkunstnere, som det gamle navn ellers virkede som om det begrænsede til.

KUFAs fremtid bygger på fundamentet af solidaritet og sammenhold. Vi skal nå ud til flere!

 

VISDA

Efter beretningens godkendelse holdt bestyrelsesmedlem Jens Louis Valeur-Jaques et kort oplæg i forbindelse med hans plads som repræsentant i VISDA. VISDA kæmper for kunstneres ophavsret, og lige nu er der stort fokus på, hvordan AI og Big Tech skal reguleres.

 

Workshop

Til workshoppen om KUFAs fremtid blev et nyt begreb om kunstnere som målgruppe taget i brug: prekariatet. Begrebet dækker over en samfundsklasse af mennesker med meget forskellig social og uddannelsesmæssig baggrund, der arbejder under usikre eller skiftende forhold. For at nå denne målgruppe tidligt, blev det foreslået, at man tog ud og talte på deres uddannelsessteder. Man kunne også forlænge dimittendsatsen og lave en oversigt over KUFAs tilbud vs. andre fagforeninger indenfor samme område, så man kunne klarlægge fordelene ved KUFA.

 

Regnskab og overenskomst

Søren Rasmussen, direktør i KKART, fremlagde årsregnskab og status for KUFA og KKART. Kontorflytning og digitalisering har bragt store ændringer i en positiv retning. Værdipapirer er solgt i både KUFA og KKART, hvilket giver en meget mere stabil økonomi. Der er godt håb for fremtiden.

Budgetter for 2024 og 2025 blev godkendt.

Den mest signifikante ændring i overenskomsten mellem KUFA og KKART var tilføjelsen af formuleringen ”alle indenfor de skabende og udøvende kunstfag”, som skal gøre KUFA og KKART mere inkluderende. Mindstelønnen i KKART vil blive reguleret løbende fra nu af.

 

Ophavsret

Efter frokost var der oplæg ved et medlem, som havde fået sin ophavsret krænket af en større virksomhed, og som KUFA hjalp til at få monetær kompensation. En god lektie man kunne lære fra oplægget, er altid at ringe til KUFA eller KKART og få rådgivning om at indgå en ordentlig kontrakt.

 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget blev opdateret med et varmt farvel til næstforperson Bent Hedeby Sørensen. Stor tak for hans gode arbejde og inspirerende tilstedeværelse!

Forretningsudvalget tæller nu følgende personer: Signe Klejs, der blev genvalgt som forperson, Jens-Louis Valeur Jaques blev genvalgt, Janne Malmros fik nyvalg, Annette Falk Lund og Misja Krenchel var ikke på valg, og fortsætter.

Suppleanter til den udvidede bestyrelse blev valgt: Ann Sophie von Bülow, Uffe Boesen, Anders Clausen, Heidi Hove (genvalgt) og Carsten Caroc (genvalgt). Hanne Skjold og Nicolai Risbjerg var ikke på valg i denne omgang, og fortsætter i den udvidede bestyrelse.

 

Eventuelt

Under eventuelt blev forretningsudvalget og det udvidede forretningsudvalg takket for deres arbejde. Derudover blev KKARTs nye logo diskuteret.

 

Mødet afsluttedes med en social hour med livlig snak.

 

Mange tak for et godt landsmøde 2024!

 

 

Scroll