Kunstakademierne udenfor København udhules

Af Signe Klejs, Forperson for KUFA

 

Kunsten skal ud i hele landet og alle borgere skal i kontakt med kunsten – sådan har den politiske agenda lydt de seneste år. Det er en vigtig agenda, som KUFA bakker op om, da kunstens udbredelse har store gevinster for alle dele af samfundet.
For at løfte den ambition, skal der være en national balance i kunstens epicentre, bl.a. for at flere samfundsgrupper får en stemme i kunsten. Denne fødekæde starter ved kunstakademierne, og her begynder problemet.

 

Rektor for det Jyske Kunstakademi Søren Taaning har skrevet en kronik i Jyllandsposten om problematikken, og rektor for Det Fynske Kunstakademi Kristine Kern bakker op. “Det er tydeligt, at Det Kongelige Kunstakademi økonomisk set har langt større muskler. Hos os er alle undervisere eksempelvis ansat på deltid. De få ressourcer er medvirkende til, at flere af vores studerende søger mod København,” siger hun til Altinget.

 

Det Kongelige Danske Kunstakademi er, som det eneste, fuldfinansieret af statsmidler. Det Jyske og Det Fynske Kunstakademi er selvejende institutioner, og hvor førstnævnte modtager 47,9 mio. i statsstøtte om året, får de andre til sammenligning 1 og 1,4 mio., der sammen med kommunale tilskud, på 3,4 og 4,8 mio. udgør de årlige budgetter for de regionale akademier. Det betyder unægteligt kolossale forskelle i mulighederne for at drive en videregående uddannelse, hvor de studerende gerne skal have adgang til værksteder, atelier og udstillingsrum.
Desuden er det statslige tilskud er ikke reguleret siden 2009, hvilket reelt betyder en udhulning af akademierne udenfor København.

 

Når politikerne anfægter at kunsten samles i og omkring København, har de selv skabt de forhold de kritiserer. Udflytningsdagsordenen skulle netop styrke akademierne og de miljøer der opstår omkring dem – i stedet for en gradvis udfasning ved manglende regulering i støtte.
Der skal politisk handling bag ordene nu, så vilkårerne omkring kunsten styrkes i hele landet. Vigtigt at nævne er, midlerne skal ikke komme fra Det Kongelige Danske Kunstakademis tilskud, da de i forvejen har været underlagt besparelser de seneste år, men bør prioriteres sammen med det øvrige løft på kulturområdet.

Rektorerne mener, at staten som minimum bør hæve tilskuddene til akademierne, så de svarer til den kommunale støtte. Det vil give et hårdt tiltrængt løft.

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE14980971/kunst-er-ikke-kun-noget-for-koebenhavnere/

https://www.altinget.dk/kultur/artikel/rektorer-advarer-om-udvanding-af-kunstmiljoeer-uden-for-hovedstaden

Udgivet de. 20/03/2023
Scroll