KUFA’s Kickstartslegat

Behandlingsudvalget fra KUFA’s ophavsretsfonds bestyrelse har nu afsluttet sit arbejde med uddelingen af Kick-startslegatet.

Udvalget har taget en beslutning om at støtte meget bredt, og har – efter en vurdering af det aktuelle situation – fundet flere midler, så puljen er forhøjet med ca. 300.000 kr. Det står klart at især kunstnerne er blevet hårdt ramt under Corona-nedlukningen. Kunstnernes økonomier er i forvejen skrøbelige, og mange billedkunstnere har ikke kunnet leve op til kravene om selv de målrettede hjælpepakker. De tildelte midler er måske dråber, der falder på tørre steder, men det er udvalgets håb, at det vil være et klap på skulderen og en opmuntring til at se fremad.

I alt er der uddelt 1.309.925 kr. til 129 kunstnere, ud fra et solidarisk princip, der betød at stort set alle der ansøgte legatet kunne modtage støtte. De fleste har fået 10.000 kr. og enkelte, der har søgt til kunstneriske fællesskaber eller tværæstetiske projekter, lidt mere. Som regel er kunstnere i en konkurrencesituation, der minder om sportens verden med få vindere og mange tabere. Et uddelingsprincip baseret på en subjektiv vurdering af kunstnerisk kvalitet ender for ofte med at tilgodese allerede etablerede kunstnere og tilsidesætte marginaliserede individer, som kæmper for at få deres praksis til at hænge sammen. Men situationen under pandemien er ikke normal, og har givet anledning til nye tanker. I virkelighedens verden skabes og udvikles det nye i kunsten ofte i kreative fællesskaber, og det er derfor vigtigt at alle kunstnere i disse fællesskaber har et solidt økonomisk fundament. Denne tendens vil vi i DBF som fagforening, gerne støtte op om.

Behandlingsudvalget fra KUFA’s ophavsretsfonds bestyrelse består af Annette Falk Lund, Benny Forsberg Jensen og Bent Hedeby Sørensen.

Udgivet d. 05/05/2021

Scroll