Der opstår alvorlig ubalance i kunstuddannelserne, når Staten fordeler uddannelsesstøtten med over 90% til kunstakademiet i København. Og det er ikke kun selve uddannelserne og de studerende, der oplever skævheden – det leder til mindre diversitet i kunsten generelt.

Rektor på Det Jyske Kunstakademi i AArhus, Søren Taaning, udviser i et nyligt debatindlæg i Jyllands-Posten bekymring over fordelingen af statslige støtte til de danske kunstakademier. Denne bekymring deler KUFA. Forperson i KUFA, Signe Klejs, udtaler:

 

”I KUFA ser vi med stor bekymring på fordelingen af statslige midler til Danmarks tre kunstakademier. Her er tale om en økonomisk ubalance, der åbenlyst medfører voldsomt ulige forudsætninger for at drive uddannelse. Hvor det Kongelige Danske Kunstakademi i København modtager næsten 48 millioner kroner årligt, modtager Det Jyske Kunstakademi i Aarhus og Det Fynske Kunstakademi i Odense kun henholdsvis 1 og 1,4 millioner kroner (Antallet af elever pr år er hhv. 25, 12 og 11).

Forholdet vidner om en alarmerende regional skævvridning, der underminerer regeringens egen målsætning om at styrke kulturen i hele landet og opnå geografisk balance.

Der er et åbenlyst behov for se på den uligevægtige finansieringsmodel for at sikre kunstnerisk talent og uddannelse i hele Danmark.

KUFA opfordrer kulturministeren og regeringen til at tage fat på denne problematik for at fremme en mere repræsentativ og divers kunstscene i Danmark.”

 

Der er brug for diversitet i det kunstneriske Danmark. Der findes talent i alle afkroge og de forskellige regioner har deres særegenskaber, som smitter af ind i kunsten og kunstnerne, der bor i dem.

Kulturministeren Jakob Engel-Schmidt, kigger forhåbentlig på den skævvredne støtte til kunstuddannelserne og finder en bedre balance.

Læs mere på Jyllandsposten her.

 

Scroll