Mediawatch bringer for nyligt et debatindlæg, hvor ønsket om regulering af AI og Big Tech udtrykkes af en række organisationer, der repræsenterer kunstnere og kulturproducenter.

Der skabes en lettere uhyggelig stemning med henvisninger til hvordan AI og Big Tech, som det er lige nu, står i kontrast til kerneværdierne i det danske demokrati: medmenneskelighed, lighed, tillid, retfærdighed, solidaritet og frihed.

I indlægget opfordres regeringen til at gå forrest med en streng regulering, der står på 6 ben, som vi nævner her i forkortet form:

Ansvarlighed: Anvendelse af andres indhold kræver samtykke fra rettighedshaverne.

Transparens: Man skal formode, at der indgår ophavsretligt beskyttet indhold i nuværende AI-modeller. Fremover skal man kunne dokumentere fraværet af beskyttet indhold eller at man har samtykke fra rettighedshaverne.

Fairness: Rettighedshavere skal betales rimeligt for brugen af deres indhold. Man skal også beskyttes mod efterligninger.

Innovation: Reguleringen skal beskytte den intellektuelle ejendomsret så kreative kan sikres en rimelig indtægt for deres innovative arbejde.

Respekt for aftaler: Vi skal have et velfungerende marked for rettigheder hvor tjenester respekterer individuelle og kollektive aftaler.

Håndhævelse: håndhævelsesprocessen skal være hurtig og bindende. Krænkelser skal forhindres gennem forbud. Når en tjeneste udbydes i Danmark skal EU- og dansk ret benyttes.

KUFA støtter disse forslag, der giver plads til de potentielle fordele ved AI og Big Tech samtidig med at man kan overholde ophavsretten og en fornuftig etik igennem den lovmæssige regulering, der foreslås i debatindlægget.

Vi må ikke glemme at AI og Big Tech giver os nye værktøjer, der har stort positivt potentiale for at supplere den menneskelige kreativitet, når først vi får styr på ophavsret, samtykke og kompensation. Det er uvist hvordan fremtiden ser ud med AI og Big Tech, men KUFA stiller sig positivt, hvis det lykkes at regulere det på en god måde.

 

Læs mere i debatindlægget i MediaWatch her: https://mediawatch.dk/Medienyt/tema/article16990147.ece

 

Scroll