Ingen produktionsstøtte fra Statens Kunstfond til KKART-kunstnere

Af Signe Klejs, Forperson for KUFA

 

KUFA’s selskab KKART er en enestående mulighed for kunstnere, der ønsker at arbejde under bedre vilkår – det er der bred enighed om. Et benspænd igennem årene har i midlertidigt været at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst ikke har villet udbetale produktionsstøtte til KKART-kunstnere, på trods af at det ikke er noget problem i de andre udvalg.

I april 2022 lavede vi en ny forespørgsel til Kunstfonden, bakket op af de andre kunstnerorganisationer (BKF og UKK og Akademiraadet) med henblik på at få ændret denne praksis, så at vores medlemmer i KKART kunne ansøge om produktionsstøtte som medarbejder i KKART.
Sagen har ligget i mere end 1 1/2 år hos Kunstfonden, som lige inden sommerferien meddelte at afgørelsen desværre ikke faldt ud til KKART-kunstnernes fordel. Begrundelsen er, at KKART juridisk set ligner en kunsthal og dermed ikke kan ansøge på vegne af kunstnere.

Vi er helt enige i at en kunsthal eller et museum ikke skal kunne ansøge om produktionsstøtte på vegne af en billedkunstner, pga. institutionens evt. interesser i kunstneriske anliggender. Men det er svært at se ligheder mellem KKART og en kunsthal i praksis. Og en ting kan slåes fast med 7-tommersøm; KKART vil aldrig blande sig i kunstneriske anliggender.

KKART er One of a Kind, og hos Kunstfonden er man meget forsigtig, så vi ser ikke andre muligheder end at tage arbejdshandskerne på igen – alt imens er der altså – desværre – status quo på denne praksis.

HUSK at du som KKART-kunstner fortsat kan ansøge med medarbejdersignatur i KKART om produktionsstøtte fra andre udvalg, f.eks. Kunsthåndværk og Design, samt Huskunstnerordningen, rejselegater mm. Forbeholdet drejer sig udelukkende om produktionsstøtte til værkproduktion ved projektstøtteudvalget for Billedkunst. Du kan godt søge om midler til formidling og udstilling fra samme pulje med en medarbejdersignatur via KKART.

Scroll