Fair Practice Code

I Holland findes en model, som synes at rumme svar på flere problematikker i kulturproduktion.
Fair Practice Code der er vedtaget på statsligt niveau i Holland, og som kulturinstitutioner er forpligtet til at benytte, for at modtage støtte.
Fair Practice Code er kort sagt et kodeks for kulturproduktion, der opererer med et ”benyt eller forklar”-princip.
Kort sagt går man til mødebordet med 5 kerneværdier; gennemsigtighed, tillid, bæredygtighed (både arbejds- og miljømæssigt), mangfoldighed og solidaritet. Beslutninger om opgaver, aflønning og produktion træffes på baggrund heraf. Efterfølgende er der afrapporteringspligt.

En dansk variant

Hvis modellen tages i brug herhjemme, vil den sikre transparens af f.eks. fordeling af arbejdsopgaver, fair aflønninger, bias-problematikker og fokus på arbejdsmiljø. Det vil naturligvis udfordre ”plejer”, men til gengæld skabe mere balance.

Herhjemme er Dansk Komponistforening og UKK i gang med en proces for at afklare hvordan en dansk version ville kunne se ud.

Læs om Fair Practice Code her:

 

Scroll