Kunst ER arbejde!

Panel

Signe Klejs, kunstner & forperson Kunstnernes Fagforening (KUFA)

Samtale om strategier for mødet mellem kunstnerisk praksis og erhvervsliv. Hvad betyder det, når vi siger, at kunsten skal anerkendes som et erhverv? Hvordan kapitaliserer kunstneren på egen praksis uden at miste sin autonomi og kritiske potentiale? Med udgangspunkt i KKArt, en kunstnerejet produktionsvirksomhed, diskuteres solidaritet, økonomi og kunst med udgangspunkt i konkrete eksempler.

Signe Klejs (f. 1974) er billedkunstner og forperson i KUFA – Kunstnernes Fagforening.
Som billedkunstner arbejder hun i digitale medier og processer, der udforsker kunstværkets grænser. Hun er optaget af klima- og miljøspørgsmål i sin kunstneriske praksis, og hendes værker præsenterer fysikkens verden poetisk og sanseligt.

Scroll