40 års jubilæum i 2021

Af forperson Signe Klejs

I slutningen af 1981 startede KUFA (dengang DBF) som en reaktion på de mangelfulde arbejdsvilkår for billedkunstnere. Kunst var et kald og man fik ikke løn for sit arbejde, der var ingen faglige rettigheder og ophavsretslige midler kunne man se langt efter.
På den baggrund etablerede KUFA også den kunstnerdrevne, kooperative produktionsvirksomhed KKART. Her har kunstnerne det kunstneriske ansvar i en værkproduktion, og virksomheden tager det økonomiske og juridiske ansvar. I KKART producerer kunstnere under ordnede forhold; med overenskomst, juridisk bistand og rettigheder som andre lønarbejdere.

I dag organiserer KUFA omkring 400 professionelle kunstnere, og står stærkt som en landsdækkende organisation.
KUFA arbejder sammen med andre organisationer på målrettet at styrke og udvide kunstnernes arbejdsmarked, så de ressourcer kunstnerne byder ind med, kommer flest mulige til gavn i samfundet.

 

KUFA udgav 3 korte film i forbindelse med jubilæet i 2021:

Udgivet den 16/12/2021

 

Scroll